VietinBank dẫn đầu ngành ngân hàng về lợi nhuận

Kết quả kinh doanh 9 tháng của VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 6.000 tỷ đồng và hiện dẫn đầu ngành ngân hàng về lợi nhuận.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2012. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng qua của VietinBank đạt cao nhất trong ngành ngân hàng và VietinBank cũng là ngân hàng có tỷ lệ hoàn thành cao nhất về kế hoạch lợi nhuận năm 2012 do Đại hội cổ đông đề ra.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2012, tổng tài sản của VietinBank tăng 9,6% so với quý trước. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 3.177 tỷ đồng và 2.414 tỷ đồng, gấp 4,23 lần và 4,27 lần so với quý 2/2012.

Như vậy, kết quả kinh doanh 9 tháng qua của VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 4.500 tỷ đồng.

Vietinbank cho biết, mặc dù điều kiện vĩ mô không thuận lợi, kết quả kinh doanh 9 tháng của VietinBank vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm 2011. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế tăng 7,6% và lợi nhuận sau thuế tăng 10,4% so với cùng kỳ 2011.

Theo lý giải của Vietinbank, lợi nhuận trước thuế của VietinBank chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần và thể hiện chiến lược của VietinBank trong việc tăng nguồn thu nhập từ dịch vụ. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của VietinBank tăng mạnh trong quí 3, đạt 264 tỷ đồng.

Trong quý 3, tiền gửi khách hàng tại VietinBank tăng 16% so với cuối quý 2 và tăng 31% so với cùng kỳ năm 2012.

Mặc dù đạt lợi nhuận cao nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng của Vietinbank mới chỉ "vượt âm" trong quý 3. Cho vay khách hàng của VietinBank tăng trưởng 5,9% so với cuối quý 2. Lý giải về việc này, Vietinbank cho biết, tốc độ tăng của tiền gửi khách hàng cao hơn tốc độ tăng của cho vay khách hàng là chủ trương đúng đắn của VietinBank trong việc giảm tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) của ngân hàng trong điều kiện các doanh nghiệp đang gặp khó khăn và nợ xấu có xu hướng tăng. Hiện nay, tỷ lệ LDR của VietinBank là 108%, giảm so với mức 114% vào cuối năm 2011./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục