Yeu cau Dien luc Vinh Tan 1 co de an xu ly tro, xi truoc khi hoat dong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong và Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1, liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 kiểm soát chặt chẽ các nhà thầu trong việc quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại theo quy định của Chính phủ; khẩn trương khắc phục tồn tại, thiếu sót trong việc quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại theo yêu cầu của Tổ công tác 1072, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn 1 (Tổ máy số 1), hoàn chỉnh thủ tục khai thác và sử dụng nước biển, xả nước thải vào nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; lập hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường theo quy định, gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện quan trắc đối chứng trước khi đưa hệ thống vào hoạt động chính thức.

[Bình Thuận: Tìm giải pháp xử lý tro, xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân]

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 lập và phê duyệt Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ trước khi đưa vào vận hành thương mại theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Đối với Tổ máy số 2, các hoạt động, hạng mục khi vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường theo kế hoạch và hoạt động vận hành khác kể cả việc hiệu chỉnh, vệ sinh máy móc, thiết bị nếu có khả năng phát sinh chất thải, công ty phải có văn bản thông báo cho Cục Bảo vệ môi trường miền Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường trước 5 ngày để có biện pháp theo dõi, giám sát.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát và hướng dẫn chủ đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, chỉ đạo Tổ công tác 1072 giám sát chặt chẽ các hoạt động vận hành kể cả việc hiệu chỉnh, vệ sinh máy móc, thiết bị có khả năng phát sinh chất thải của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý các chất thải phát sinh tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, chủ động phối hợp với đơn vị liên quan xử lý hành vi vi phạm pháp luật; bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến tình hình an ninh trật tự tại địa phương để có giải pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra mất an ninh trật tự tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Đối với Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chỉ đạo Tổ công tác 875 thường xuyên giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Ngoài ra, các phòng, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình an ninh trật tự tại địa phương để kịp thời chấn chỉnh; phối hợp với các sở, ngành xử lý kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân./.


Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)