Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 23/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm và triển khai công tác năm 2016 của Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia Đinh La Thăng cho biết trong giai đoạn 2011-2015, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không cơ bản được giữ vững, những sự cố được xử lý, khắc phục kịp thời. Ngành hàng không tiếp tục có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, giữ vững 17 năm liên tiếp không để xảy ra tai nạn hàng không.

Thị trường vận tải hàng không Việt Nam luôn đạt được sự tăng trưởng cao, liên tục với mức độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2009-2014 là 13,9% về hành khách và 16,7% về hàng hóa.

Lực lượng an ninh hàng không đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm, không để xảy ra hậu quả ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Trật tự công cộng tại các cảng hàng không được duy trì. Công tác kiểm soát chất lượng, thanh tra, kiểm tra, thử nghiệm và đào tạo huấn luyện an ninh hàng không được đẩy mạnh và tăng cường…

Tại Hội nghị, các hạn chế, tồn tại trong công tác an ninh hàng không dân dụng quốc gia đã được nhìn nhận nghiêm túc, trong đó lưu ý tới công tác phối hợp giữa một số đơn vị, địa phương với các cơ quan chức năng của ngành hàng không còn thiếu chủ động, chưa được thường xuyên, tập trung chủ yếu vào việc đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài cảng hàng không, sân bay. Công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin… chưa được quan tâm đúng mức.

Việc trao đổi thông tin liên quan tới an ninh quốc gia nói chung, an ninh hàng không nói riêng giữa các cơ quan liên quan chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại các cảng hàng không còn thiếu đồng bộ, chưa thống nhất, dẫn đến sự chồng chéo trong triển khai…

Nguyên nhân của những tồn tại được chỉ ra do công tác phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật tại các cảng hàng không, sân bay chưa chặt chẽ; việc trao đổi thông tin liên quan đến công tác an ninh hàng không giữa các cơ quan chức năng chưa kịp thời, chưa đảm bảo yếu tố bí mật; chậm áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đặc biệt trao đổi thông tin trực tuyến giữa các cảng hàng không với các cơ quan công an, quân đội, y tế… tại địa phương với Ủy ban an ninh hàng không trong chỉ đạo, điều hành hoạt động khẩn nguy sân bay…

Dự kiến nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn liên quan đến an ninh hàng không theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng năm 2014, Luật phòng, chống khủng bố và các Nghị định liên quan đến công tác bảo đảm an ninh hàng không và phòng, chống khủng bố.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về an ninh hàng không, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp, cơ sở đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh hàng không; hoàn thiện chương trình đào tạo, huấn luyện, cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật của lực lượng kiểm soát an ninh hành không.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh hàng không; kiện toàn Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không các địa phương, quan tâm đầu tư trang thiết bị cho công tác phòng, chống khủng bố.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và nâng cao trình độ, nghiệp vụ, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, người trực tiếp làm nhiệm vụ liên quan đến an ninh hàng không, chấp hành nghiêm quy trình công tác, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng không để xảy ra sai sót dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn, an ninh đối với hoạt động hàng không dân dụng.

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, phương tiện, trang bị, thiết bị an ninh hàng không theo hướng hiện đại; tập trung nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện hệ thống hàng rào an ninh hiện đại, đủ tiêu chuẩn, có hệ thống chiếu sáng, đường tuần tra đồng bộ.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trước mắt, Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia đề nghị rà soát, kiến nghị sửa đổi phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; các phương án đối phó cụ thể của các ban chỉ huy khẩn nguy hàng không tại địa phương, của cảng hàng không, sân bay.

Khẩn trương xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải với các cơ quan chuyên môn Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp hàng không trong việc kiểm soát an ninh nội bộ, bảo đảm an ninh mạng, cơ chế trao đổi thông tin…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương và đánh giá cao kết quả ngành hàng không dân dụng đã đạt được trong 5 năm qua , đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển của đất nước.

Đặc biệt, trong suốt 17 năm qua, với sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các cơ quan có liên quan, trong đó có Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương, ngành hàng không dân dụng Việt Nam đã giữ được kết quả rất đáng tự hào khi không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Thị trường vận tải hàng không Việt Nam đạt được sự tăng trưởng cao, liên tục với mức độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2009-2014 là 13,9% về hành khách và 16,7% về hàng hóa.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, không được phép để xảy ra sơ xảy ở một hiện tượng, một vị trí, một sây bay, cảng hàng không nào, vì chỉ cần để xảy ra một sơ xảy nhỏ thì cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường, không thể tính toán được bằng tiền.

Cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp của Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia đề xuất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn liên quan đến an ninh hành không phải là ưu tiên số một, trong đó, cần chú trọng công tác phối hợp xây dựng thông tư liên ngành để hướng dẫn thực hiện; đồng thời các cơ quan hữu quan cần lên kịch bản, xây dựng phương án để xử lý các trường hợp, tình huống cụ thể.

Đặc biệt nhấn mạnh công tác đảm bảo an ninh hàng không và phòng ngừa, ngăn chặn hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng là rất quan trọng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị công tác này cần được tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. 

Các Bộ, ngành liên quan, các địa phương có sân bay, cảng hàng không phải xây dựng đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia, Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không địa phương và các cơ quan hữu quan khẩn trương xây dựng danh mục các yếu tố đe dọa đối với hàng không để nắm chắc các nguy cơ, xây dựng các phương án xử lý cụ thể.

Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành hữu quan xây dựng và tăng cường việc trao đổi, liên kết thông tin để phối hợp tốt trong đảm bảo an ninh hàng không.

Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ xem xét gia nhập Công ước và Nghị định thư Bắc Kinh 2010 về ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn của hàng không dân dụng…/.