Bi thu TW Doan Nguyen Minh Triet giu chuc Chu tich TW Hoi Sinh vien hinh anh 1Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 25/12, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng hiệp thương bổ sung hai nhân sự giữ chức danh Phó Chủ tịch Trung ương Hội gồm: Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn Nguyễn Nhất Linh và Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng.

Hội nghị cũng thảo luận và hiệp thương bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

[Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có thêm hai tân Bí thư]

Ông Nguyễn Minh Triết (33 tuổi), có trình độ tiến sỹ, cao cấp lý luận chính trị.

Về quá trình công tác: Ông Nguyễn Minh Triết trải qua các vị trí: Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh; chuyên viên Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn-Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó giám đốc, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định.

Ông Nguyễn Minh Triết cũng đảm nhận các vị trí: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hiện, ông Nguyễn Minh Triết là Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn./.

PV (TTXVN/Vietnam+)