Cach chuc trong Dang doi voi nguyen Giam doc Trung tam Y te Dong Phu hinh anh 1Trung tâm y tế huyện Đồng Phú, nơi bà Thái Thị Mỹ Hạnh làm việc trước khi bị kỷ luật. (Nguồn: nhandan)

Tỉnh ủy Bình Phước vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Thái Thị Mỹ Hạnh, nguyên Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú.

Theo Tỉnh ủy Bình Phước, bà Thái Thị Mỹ Hạnh đã có những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các quy chế, quy định và quản lý tài chính của đơn vị không đúng quy chế hoạt động của Đảng ủy, Trung tâm Y tế để tổ chức, đơn vị mất đoàn kết, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không bàn bạc, trao đổi trong Ban Giám đốc để thảo luận, quyết định việc thực hiện một số công trình xây dựng tại Trung tâm Y tế.

Đối với công tác quản lý, sử dụng tài chính để xảy ra nhiều sai phạm như chưa thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở; việc công khai tài chính đơn vị chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

[Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản]

Năm 2018-2019, Trung tâm Y tế huyện chậm nộp số tiền hơn 394 triệu đồng; thu để ngoài sổ sách số tiền hơn 554 triệu đồng; chi để ngoài sổ sách số tiền hơn 468 triệu đồng; số tiền để ngoài sổ sách chưa sử dụng, phải nộp vào kho bạc hơn 86 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Thái Thị Mỹ Hạnh còn đồng thuận với bộ phận kế toán lập danh sách trích lại 40% tiền nghỉ phép của người lao động sai quy định; dùng kinh phí không đúng niên độ tài chính để thanh toán chế độ nghỉ phép cho người lao động; không thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ trong sử dụng nguồn tài chính về chi hoạt động thường xuyên, không trích lập quỹ thu nhập tăng thêm để thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2019 theo quy định; thực hiện chi trả chế độ độc hại bằng tiền mặt sai quy định và chậm chi trả chế độ độc hại cho người lao động.

Bà cũng đồng thuận với bộ phận kế toán hợp thức chứng từ mua sữa với số tiền hơn 324 triệu đồng để lấy tiền mặt chi tiền trợ cấp độc hại cho người lao động; để kế toán nâng khống phần trăm mua hóa đơn sữa (4%) sử dụng vào mục đích cá nhân; lập khống chứng từ mua văn phòng phẩm với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng…

Tỉnh ủy Bình Phước cho rằng vi phạm của bà Thái Thị Mỹ Hạnh là nghiêm trọng làm giảm uy tín của Đảng bộ, Trung tâm Y tế huyện và cá nhân bà Hạnh, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên của đơn vị./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)