Can nhac va ra soat cac quy dinh trong linh vuc kinh doanh vang hinh anh 1Một cửa hàng kinh doanh vàng. (Nguồn: TTXVN)

Phản hồi đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý hoàn thiện dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như qua quá trình rà soát các văn bản pháp luật có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng quy định quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP không được đề cập tới trong dự thảo lần này.

Trong khi đó, đây là những nội dung tồn tại rất nhiều bất cập, vướng mắc, nhất là liên quan tới điều kiện kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ cùng các thủ tục hành chính khác theo như ý kiến và phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội.

Do đó, VCCI đề xuất cơ quan soạn thảo nên đưa nội dung nói trên vào dự thảo, đồng thời cân nhắc và rà soát thêm về các quy định trong lĩnh vực kinh doanh vàng để bổ sung vào phương án cắt giảm, đơn giản hóa trong lĩnh vực này. Cơ bản sẽ bỏ hoàn toàn điều kiện kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh và xem đây là một ngành nghề kinh doanh thông thường bởi theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP thì điều kiện sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ bao gồm các yêu cầu về: đăng ký kinh doanh, địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Đây là những điều kiện kinh doanh không có tính đặc thù và không nhằm hướng tới mục tiêu quản lý Nhà nước nào, phù hợp quy định tại Luật Đầu tư 2020.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP, doanh nghiệp đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị những bất cập của các điều kiện kinh doanh này.

Ngoài ra, nội dung của dự thảo có đề xuất thay đổi phương thức thực hiện thủ tục hành chính từ truyền thống là nộp hồ sơ giấy sang phương thức điện tử, nâng thủ tục hành chính đang được niêm yết trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện và tuân thủ pháp luật.

[Cân nhắc phương án tăng thuế đối với các mặt hàng vàng]

Dự thảo phương án cũng đề xuất bãi bỏ một số thủ tục hành chính, cụ thể: như với Thông tư 16/2012/TT-NHNN sẽ bãi bỏ thủ tục “thay đổi nội dung thông tin doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng viếng” và thay thế bằng thủ tục báo cáo định kỳ hàng quý khi thực hiện thay đổi về nội dung về thông tin doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Theo quan điểm của VCCI, đề xuất này cần được xem xét ở một số khía cạnh như nếu thay đổi thông tin về doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng, doanh nghiệp thực hiện thủ tục báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đề xuất. Như vậy, giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng có được điều chỉnh theo thông tin thay đổi không?. Nếu có thì thủ tục này không khác thủ tục ban đầu, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện để được điều chỉnh giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng. Nếu không thì thông tin trên giấy phép và thông tin trên thực tế của doanh nghiệp là khác nhau, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương án đang đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính đối với 3 dịch vụ là dịch vụ Cổng thanh toán điện tử; dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử theo hướng doanh nghiệp không phải xin cấp giấy phép mà chỉ cần đáp ứng điều kiện kinh doanh.

Việc thay đổi phương thức quản lý này sẽ góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện quy định. Tuy nhiên, VCCI cho rằng cần xem xét việc quản lý dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ bằng điều kiện kinh doanh. Đây có thể xem là hoạt động kinh doanh thông thường và luật dân sự đã có quy định để bảo đảm quyền lợi của các bên trong giao dịch.

Theo VCCI, dưới góc độ quản lý Nhà nước, không nhận thấy rõ tác động của hoạt động kinh doanh này tới các lợi ích công cộng. Vì vậy, VCCI đề nghị bỏ điều kiện kinh doanh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ./.

Ngọc Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)