Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước

Đối ngoại nhân dân đã khẳng định được vai trò, chứng minh tính hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước.
(TTXVN/Vietnam+)