Giãn cách xã hội là điều bắt buộc để ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Điều đó đương nhiên cũng ảnh hưởng đến lối sống của chúng ta.

Vậy hãy cùng xem giãn cách xã hội làm thay đổi cuộc sống của một nửa thế giới như thế nào?

(Vietnam+)