Hỏi: Để chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới, liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Đây là căn cứ để các đơn vị, trường học thuộc thành phố Hà Nội đối chiếu, từ đó chuẩn bị, hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. Vậy các tiêu chí gồm những gì?

Trả lời: Có tổng cộng 16 tiêu chí, bao gồm: 8 tiêu chí trước khi học sinh đến trường; 6 tiêu chí khi học sinh đến trường và 2 tiêu chí đánh giá khi học sinh kết thúc buổi học. Mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức là đạt và không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn. Ngược lại, số tiêu chí không đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng thấp, trường học kém an toàn.

(Vietnam+)