[Infographics] Co cau kinh te nganh va noi nganh chuyen bien tich cuc hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong GDP giảm; tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo tăng, tỷ trọng ngành khai khoáng giảm; cơ cấu lao động chuyển dịch từ khu vực năng suất lao động thấp sang khu vực năng suất lao động cao hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)