Kho bac Nha nuoc huy dong 2.820 ty dong trai phieu Chinh phu hinh anh 1Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 63.268,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. (Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)

Cụ thể, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ gọi thầu lần này là 4.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

[Tận dụng cơ hội xuất khẩu nông sản chính ngạch vào Trung Quốc]

Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu và chỉ huy động được vẻn vẹn 30 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/3). Ngoài ra, phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 750 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và huy động được toàn bộ với lãi suất trên.

Lô trái trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu và huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/3). Kỳ hạn này cũng có phiên thầu phụ với giá trị gọi thầu 750 tỷ đồng, một thành viên tham gia và huy động thành công gói thầu với lãi suất 5,06%/năm.

Với lô trái phiếu kỳ hạn 30 năm, có 4 thành viên dự thầu và huy động được 290 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,85%/năm, cao hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/2). Riêng lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm đã không có lãi suất trúng thầu.

Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 63.268,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu./.

Linh Chi (Vietnam+)