Ngành vận tải phun khử khuẩn phương tiện để phòng dịch COVID-19

Các đơn vị vận tải của ngành giao thông đã tăng cường các biện pháp như phun khử khuẩn, giãn cách ghế ngồi để đảm bảo phòng chống COVID-19.
Việt Hùng (Vietnam+)