Những hình ảnh về Diễn đàn Sao Paulo lần thứ 24 tại Cuba

Ngày 15/7, Diễn đàn Sao Paulo lần thứ XXIV đã khai mạc tại thủ đô La Habana (Cuba) với chủ đề trọng tâm là tình đoàn kết của các lực lượng tiến bộ tại khu vực Mỹ Latinh.
(TTXVN/Vietnam+)