Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Đỗ Văn Đương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 9/5, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 21/5.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5 trên tinh thần bảo đảm cho mọi công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; hạn chế vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Tổ chức tiếp công dân có hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp và khi có yêu cầu đột xuất khác, bảo đảm cho mọi người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo, đúng pháp luật; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương với chính quyền các địa phương; tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động xử lý các tình huống phức tạp.

[Xây dựng cơ chế bảo vệ người dân phản ánh và tố giác tiêu cực]

Trong quá trình tiếp công dân, Ban Dân nguyện phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Ban Tiếp công dân Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương phục vụ Kỳ họp Quốc hội; tổng hợp kết quả tiếp công dân hàng ngày, hàng tuần gửi Ban Dân nguyện để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Quốc hội.

Ban Dân nguyện đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền nắm chắc tình hình, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn; tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

Những địa phương có vụ việc khiếu nại, tố cáo tập trung đông người tại các cơ quan Trung ương, cần tăng cường chỉ đạo Tổ công tác phối hợp với Thường trực Tiếp công dân của Quốc hội, Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tiếp, giải thích, vận động công dân về địa phương…/.