[Photo] Bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn tại Đà Nẵng

Bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn có quy mô 500 giường bệnh, chia thành hai giai đoạn thu dung điều trị; giai đoạn 1 triển khai 300 giường điều trị, giai đoạn 2 triển khai 200 giường.
Trần Lê Lâm (TTXVN/Vietnam+)