[Photo] Có một Giáng sinh rất khác của người dân Thủ đô Hà Nội

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện tại, người dân Thủ đô đón Giáng sinh theo cách đặc biệt nhất từ trước đến nay nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân song vẫn có thể đi chơi.
Hoài Nam-Minh Sơn (Vietnam+)