[Photo] Lớp dạy nhảy đặc biệt dành cho trẻ em tự kỷ ở Hà Nội

Lớp dạy nhảy dành cho các bạn nhỏ bị hội chứng tự kỷ thuộc chuỗi hoạt động của dự án phi lợi nhuận L’ âme do các bạn học sinh trường Marie Curie Hà Nội sáng lập.
Minh Sơn (Vietnam+)