San pham Chung quyen co bao dam se duoc giao dich vao ngay 28/6 hinh anh 1(Nguồn: BSC)

Tại buổi họp báo Triển khai chứng quyền có bảo đảm tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 24/6, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết ngày 28/6, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW) sẽ chính thức được niêm yết và giao dịch.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện có 16 công ty chứng khoán đủ điều kiện phát hành CW và 26 cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được 17 hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền của 8 công ty chứng khoán dựa trên 6 chứng khoán cơ sở là MBB, HPG, MWG, FPT, PNJ, VNM.

Ông Phạm Hồng Sơn cho biết các tổ chức chào bán chứng quyền có bảo đảm là các công ty chứng khoán có năng lực tài chính có quy mô vốn trên 1.000 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đồng thời, có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.

Đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cho 16 sản phẩm chứng quyền của 7 công ty chứng khoán.

[BSC chính thức nhận được giấy phép phát hành chứng quyền có bảo đảm]

Theo phương án chào bán, tổng số lượng chứng quyền chào bán là 28,9 triệu chứng quyền với tổng giá trị tối đa đạt 104 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xem xét thẩm định hồ sơ để tiếp tục cấp phép chào bán cho sản phẩm CW của các công ty chứng khoán còn lại.

Theo báo cáo kết quả chào bán, tổng số lượng chứng quyền đã bán sơ cấp đạt trên 8,6 triệu chứng quyền, tương ứng với 39,37% lượng chứng quyền cháo bán, thu được trên 15 tỷ đồng; trong đó, có 4 sản phẩm chứng quyền đã phân phối được 100% số lượng chứng quyền chào bán cho các nhà đầu tư.

Đánh giá về sản phẩm mới này, ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng việc triển khai CW giúp các nhà đầu tư không chỉ phòng ngừa được rủi ro thị trường như các hợp đồng tương lai chỉ số trên thị trường pháp sinh hiện đang được giao dịch mà còn có thể phòng ngừa được rủi ro đặc thù của từng loại chứng khoán.

Ngoài ra, các CW thường có thời gian đáo hạn dài hơn nhiều so với các sản phẩm chứng khoán phái sinh nên phù hợp với các nhà đầu tư có nhu cầu phòng ngừa rủi ro cho các danh mục đầu tư có tính dài hạn.

Chứng quyền có bảo đảm cũng là một công cụ đầu tư có tính linh hoạt cao, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhà đầu tư do chi phí đầu tư thấp, giá trị thiệt hại tối đa được cố định.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh do CW là sản phẩm mới nên các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về chứng quyền trước khi đầu tư để tránh rủi ro.

Hiện, việc chuẩn bị về cơ bản đã hoàn thành, cả từ phía cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức phát hành, bao gồm khung pháp lý, quy trình thực hiện, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhân sự quản lý, vận hành sản phẩm...

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thử nghiệm hệ thống giao dịch CW với toàn bộ công ty chứng khoán thành viên và hoàn tất thử nghiệm hệ thống tạo lập thị trường đối với 8 công ty chứng khoán đã đăng ký cháo bán chứng quyền.

Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu và sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch chứng quyền có bảo đảm./.

Hứa Chung (TTXVN/Vietnam+)