Sau 1 tuần hoạt động trở lại, các bến xe ở Hà Nội vẫn vắng khách

Sau một tuần hoạt động bình thường mới, dù các bến xe đảm quy định về phòng, chống dịch nhưng lượng lượt xe/ngày chỉ đạt khoảng 10-15%, lượng khách trung bình mỗi xe chỉ được 10-20% so với trước dịch.
(TTXVN/Vietnam+)