Su dung vat, chat nao vet de san lap mat bang Cang tong hop Vinh Tan hinh anh 1Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Ngày 12/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn số 3855/UBND-KT về việc báo cáo chủ trương phương án xử lý, sử dụng vật, chất nạo vét cảng, luồng và vũng quay tàu thay thế phương án nhận chìm ở biển tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ngày 20/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp giải quyết các kiến nghị của tỉnh và đã có ý kiến chỉ đạo: Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận khẩn trương xây dựng phương án đầu tư xây dựng công trình chứa vật, chất nạo vét từ khu vực cảng, luồng, vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận; trong đó, có tính đến phương án của Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất xây dựng kè chắn sóng kết hợp chứa vật, chất nạo vét thay thế phương án nhận chìm trên biển, để tổng hợp, đánh giá, so sánh và đề xuất lựa chọn phương án tối ưu theo quy định.

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và quán triệt chủ trương không sử dụng vật, chất nạo vét nhận chìm xuống biển, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn phương án xây dựng kè chống xói lở kết hợp sử dụng vật, chất nạo vét cảng, luồng, vũng quay tàu để san lấp mặt bằng tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thay thế phương án nhận chìm vật, chất nạo vét vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân theo hai phương án.

Phương án 1, trước mắt đổ tạm khoảng 1,77 triệu m3 vật, chất nạo vét để tiếp tục san lấp Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Phương án 2 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 đầu tư bãi chứa như phương án 1. Giai đoạn 2 đầu tư mở rộng để chứa hết khối lượng vật, chất nạo vét duy tu trong 30 năm, làm kho than trung chuyển và cảng xuất nhập than.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, đây là hạng mục công trình rất quan trọng, đa mục tiêu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công cảng nhập than của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, phòng chống sạt lở, tạo ổn định cho các khu dân cư ven biển tại khu vực; tạo bãi chứa 5,5 triệu m3 vật, chất nạo vét vũng quay tàu.

Như vậy, toàn bộ vật, chất nạo vét vũng quay tàu, Cảng nhập than tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân sẽ được sử dụng để san lấp Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và san lấp làm kho than trung chuyển và cảng xuất nhập than tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

[Giám sát, đảm bảo môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân]

Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ có liên quan trình các bộ, ngành liên quan thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định để sớm triển khai dự án này theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 5/ 9/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân hiện có 5 dự án nhà máy nhiệt điện (Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4 và 4 mở rộng) được đầu tư trên địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Quá trình xây dựng và hoạt động đã xảy ra một số vấn đề về môi trường như khói, bụi, bãi xỉ, nhận chìm vật, chất nạo vét... ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và đã bị một số đối tượng xấu lợi dụng kích động, phá hoại gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Vấn đề sử dụng vật, chất nạo vét của cảng, luồng, vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân được dư luận và nhân dân rất quan tâm, nhất là việc giải quyết khoảng 1,3 triệu m3 vật, chất nạo vét cảng nhập than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 trong năm 2017.

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, vật, chất nạo vét này sẽ xử lý theo phương án nhận chìm xuống biển.

Tuy nhiên, qua xem xét tình hình thực tế, tiếp thu ý kiến của nhân dân và các nhà khoa học, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhiều lần đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, sử dụng vật, chất nạo vét để san lấp Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân thay thế phương án nhận chìm và đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho thực hiện.

Đến nay, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 1 (tổ máy số 1) đã hoàn thành đi vào hoạt động, các nhà máy còn lại theo kế hoạch sẽ hoàn thành phát điện thương mại trong năm 2018, 2019 và các năm kế tiếp theo Quy hoạch sơ đồ điện VII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để đảm bảo hoạt động của các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, phải tiến hành nạo vét khu vực cảng nhập than, luồng, vũng quay tàu và duy tu các hạng mục này trong suốt quá trình hoạt động.

Do đó, cần thiết phải có phương án sử dụng vật, chất nạo vét nêu trên vừa đảm bảo môi trường vừa có hiệu quả cho phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)