Tu 18/6 toi, huy niem yet 20 trieu co phieu HTT tren HOSE hinh anh 1Sàn giao dịch chứng khoán. (Ảnh: TTXVN)

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có quyết định hủy niêm yết 20 triệu cổ phiếu HTT của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây kể từ ngày 18/6 tới.

Theo HOSE, cổ phiếu HTT bị hủy niêm yết là do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính gần nhất (năm 2019), thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến liên quan tới khoản lỗ lũy kế của công ty khoản tại thời điểm 31/12/2019 là 28 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn đang vượt quá tài sản ngắn hạn gần 42 tỷ đồng.

Công ty đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Các khoản nợ quá hạn thanh toán tại ngày 31/12/2019 của công ty chủ yếu là số dư nợ ngân sách Nhà nước là 17 tỷ đồng, nợ gốc vay ngân hàng 46 tỷ đồng, lãi vay ngân hàng ước tính phải trả 6 tỷ đồng.

Đồng thời, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán vẫn chưa nhận được đầy đủ thư đối chiếu xác nhận số dư tiền vay của các ngân hàng. Các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của công ty.

[Thị trường chứng khoán Việt Nam đi xuống sau động thái của Fed]

Bên cạnh đó, công ty có số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng là 79 tỷ đồng. Đến thời điểm kiểm toán công ty chưa cung cấp được tiến độ thực hiện dự án và khả năng quyết toán công trình.

Ngoài ra, trong năm 2019, Công ty đã thực hiện thoái vốn khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Xây dựng Phúc Hưng.

Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2019, công ty vẫn chưa thu được khoản tiền chuyển nhượng này.

Công ty kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến giá trị có thể thu hồi của khoản phải thu này, do đó không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu HTT vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 22/5 vừa qua, do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt từ 21/10/2019.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HTT chính thức niêm yết giao dịch từ ngày 5/7/2017, với giá đóng cửa phiên đầu tiên là 15.100 đồng/cổ phiếu. Đến nay, cổ phiếu HTT đã giảm về đáy, chỉ còn 690 đồng/cổ phiếu./.

H.Chung (TTXVN/Vietnam+)