Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm chức Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội Viettel.

Cụ thể, tại Quyết định 718/QĐ-TTg, Thủ tướng đã bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội kiêm giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2018.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh ngày 24 tháng 7 năm 1962, được phong quân hàm Thiếu tướng vào năm 2012. Ông được được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vào ngày 1 tháng 3 năm 2014. Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trúng cử vào BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII. Ông đồng thời là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch HĐQTNgân hàng TMCP Quân đội

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng được xem là thuyền trưởng của Viettel với những thành công trong chiến lược đưa dịch vụ viễn thông về nông thôn, phổ cập điện thoại di động trước đây và hiện nay là phát triển công nghiệp quốc phòng. 

Trước đó, tại Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel) được Chính phủ ban hành đã quy định cơ cấu tổ chức quản lý của Viettel gồm: Chủ tịch, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng, bộ máy tham mưu giúp việc, kiểm soát nội bộ.

Theo Nghị định 05, Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Bộ Quốc phòng; chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc biệt do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật./.(TTXVN/Vietnam+)