Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã thành lập Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn để thu dung điều trị bệnh nhân COVID- 19./.

(Vnews/Vietnam+)