(Nguồn: Acecook Việt Nam)

Thông qua việc chia sẻ âm nhạc thính phòng đến đại chúng, Acecook Việt Nam hy vọng có thể mang đến những giai điệu đẹp trong không khí mùa xuân cận kề cũng như góp phần làm giàu hơn nữa đời sống tinh thần người Việt, chung tay phát triển đất nước, cũng như hỗ trợ và bảo tồn các giá trị văn hóa tại Việt Nam./.

 Thời gian  Nội dung Địa điểm
 12/01/2019 Hoà nhạc ngoài trời tại Aeonmall Long Biên Sảnh Dome Aeonmall Long Biên Hà Nội
 15/01/2019  Hoà nhạc chính thức Nhà hát Lớn Hà Nội
 18/01/2019  Hoà nhạc chính thức Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh

(TTXVN/Vietnam+)