[Video] Khu lien hop the thao quoc gia My Dinh bi Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nhìn từ trên cao (Ảnh: Hào Nguyễn/Vietnam+)

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2009 đến ngày 31/12/2018.

Chỉ ra những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục và các vi phạm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển tài liệu, hồ sơ, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an để làm rõ 2 nội dung.

Thứ nhất là việc Khu Liên hợp thể thao quốc gia cho thuê các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước số tiền lớn, có dấu hiệu gây thất thu ngân sách nhà nước.

Nội dung thứ hai là việc Khu Liên hợp thể thao quốc gia sử dụng đất thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trạm phân phối gas với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân An Bình trong khuôn viên Cung thể thao dưới nước, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách nhà nước.

Hào Nguyễn - Chung Nguyễn (Vietnam+)