Việt Nam kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng ở mức thấp

Theo đánh giá của UNAIDS, từ năm 2000 đến nay Việt Nam đã dự phòng cho khoảng 400.000 người không bị lây nhiễm HIV và 150.000 người không bị tử vong do AIDS.
Thùy Giang (Vietnam+)