Hiện nay, các lĩnh vực Bộ Y tế quản lý đang được công khai như: Giá thuốc bán buôn dự kiến, trang thiết bị y tế, thông tin các sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu hành và bị xử lý sai phạm, giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giá niêm yết các dịch vụ tại các bệnh viện và cơ sở y tế; kết quả xử lý các thủ tục hành chính của Bộ Y tế.

Việc công khai các thông tin y tế đang được thực hiện tốt tại các đơn vị, tuy nhiên các thông tin hiện đang phân tán tại nhiều địa chỉ khác nhau, chưa có một kênh thông tin tổng hợp và đồng bộ.

[Ra mắt kênh giám sát giá thuốc, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng]

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay: “Chúng tôi đang nhắm tới một số nội dung rất cơ bản về vấn đề công khai các dịch vụ liên quan tới y tế. Công khai thứ nhất là công khai giá lĩnh vực dược. Công khai tất cả các mặt hàng thuốc khi tham gia đấu thầu vào các cơ sở công lập, công khai giá bán lẻ trên thị trường. Chúng tôi cho đây là một cuộc cách mạng trong việc công khai giá với lĩnh vực dược.”

Vấn đề thứ hai Bộ Y tế hướng tới là công khai về thiết bị y tế. Trên cơ sở đó các đơn vị có thể lựa chọn trang thiết bị với giá cả phù hợp theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Y tế cũng công khai toàn bộ giá dịch vụ y tế, thực phẩm chức năng và các thủ tục hành chính…

Các thông tin trên được tham chiếu từ các trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế vào Cổng Công khai Y tế theo thời gian thực, tại địa chỉ: https://congkhaiyte.moh.gov.vn./.

Thùy Giang (Vietnam+)