Bo tai chinh giam 50% phi, le phi trong linh vuc chung khoan hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 7/5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán sẽ được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC và có hiệu lực kể từ ngày 7/5 đến hết ngày 31/12.

[Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính]

Tại quy định này, 2 khoản lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán sẽ không được giảm và thực hiện mức thu như cũ.

Sau khoảng thời gian quy định tại Thông tư 37 kết thúc, kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, tất cả các khoản phí, lệ phí sẽ thực hiện theo quy định tại biểu phí ban đầu./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)