Chủ đề: FIFA World Cup 2010

Nam Phi đã sẵn sàng Bóng đá

Nam Phi đã sẵn sàng

Nam Phi đã sẵn sàng cho World Cup 2010 - sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh , mặc dù từ nay đến thời điểm khai mạc còn 217 ngày.