Lễ ký thỏa thuận. (Ảnh: Thu Lương/Vietnam+)

Chiều ngày 14/5, Trường Đại học Thủy lợi và Tổng Cục Phòng chống thiên tai đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và toàn diện trong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai tiến bộ khoa học vào thực tế sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nâng cao năng lực.

Theo thỏa thuận hợp tác, trường Đại học Thủy lợi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân và các lớp bồi dưỡng chuyên đề nâng cao trình độ theo đặt hàng của Tổng cục Phòng chống thiên tai, đồng thời Đại học Thủy lợi sẽ phối hợp cùng Tổng cục Phòng chống thiên tai tổ chức tuyển chọn và đào tạo các lớp bồi dưỡng cán bộ do Tổng cục Phòng chống thiên tai đặt hàng.

[Thủ tướng: Không để sạt lở gần hết mới chạy đi tìm nguồn lực]

Sinh viên Đại học Thủy lợi có thành tích học tập tốt sẽ được tham gia các chương trình thực tập, thử việc tại Tổng cục Phòng chống thiên tai,bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học tại Tổng cục Phòng chống thiên tai, tạo nguồn nhân lực tiềm năng và chất lượng cho Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Tổng cục Phòng chống thiên tai sẽ tư vấn và góp ý cho Đại học Thủy lợi những yêu cầu thực tế để điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Lễ ký thỏa thuận. (Ảnh: Thu Lương/Vietnam+)

Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng xem xét, áp dụng chế độ chính sách hỗ trợ học bổng khuyến khích sinh viên nghèo vượt khó, có kết quả học tập xuất sắc đáp ứng yêu cầu cũng như cam kết sẽ làm việc cho Tổng cục Phòng chống thiên tai sau khi tốt nghiệp.

Đại học Thủy lợi sẽ chủ động đề xuất với Tổng cục Phòng chống thiên tai các hướng đề tài nghiên cứu, chương trình khoa học công nghệ và các dự án tiềm năng trong lĩnh vực phòng, chống, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai; cử các nhóm nghiên cứu thuộc trường thường xuyên tham gia thực hiện các chương trình, đề tài khoa học công nghệ và dự án sản xuất do Tổng cục Phòng chống thiên tai chủ trì và thành lập các nhóm chuyên gia tham mưu hỗ trợ Tổng cục Phòng chống thiên tai trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và trong các tình huống thiên tai bất thường…/.