Giao duc Trung hoc: No luc dam bao chat luong trong dich COVID-19 hinh anh 1
Giao duc Trung hoc: No luc dam bao chat luong trong dich COVID-19 hinh anh 2

Năm học 2021-2022, giáo dục trung học thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)