[Infographics] Cuoi thang 11 khai truong Cong dich vu cong quoc gia hinh anh 1

Cổng dịch vụ công quốc gia là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính./.

(TTXVN/Vietnam+)