Kiem toan ngan sach Thanh pho Ho Chi Minh, 'soi' quan ly tai san cong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Kiểm toán Nhà nước vừa chính thức công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách tại đây.

[Transerco, Handico và UDIC vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước]

Ngoài ra, tại Thành phố Hồ Chí Minh, phía Kiểm toán Nhà nước đặt mục tiêu đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Một nội dung quan trọng nữa là phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí trong công tác quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công.

Từ đó, cơ quan chức năng sẽ xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định.

Đoàn kiểm toán sẽ tiến hành kiểm toán tại 5 cơ quan quản lý Nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ kiểm toán chi tiết tại 10 quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, 5 đơn vị dự toán cấp thành phố, 7 chủ đầu tư, ban quản lý dự án và 44 doanh nghiệp.

Cũng liên quan tới Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm toán Nhà nước cũng công bố quyết định kiểm toán khác là: “Việc ưu đãi đầu tư và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Mục tiêu cuộc kiểm toán trên nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư (quy hoạch, đất đai, miễn tiền thuế đất, cho thuê đất,…), việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách của các cơ quan có thẩm quyền và doanh nghiệp./.


Xuân Dũng (Vietnam+)