Ky HD lao dong trong co quan hanh chinh, don vi su nghiep cong lap hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22/2/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)