Mười sự kiện chứng khoán nổi bật trong năm 2017

Năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục cả về chất và lượng. Câu lạc bộ các nhà báo chứng khoán đã tổ chức bình chọn 10 sự kiện nổi bật, ngày 27/12.
Linh Chi (Vietnam+)