Ngay lam viec thu 3 Ky hop thu 6 Dai hoi dong Quy moi truong toan cau hinh anh 1Quang cảnh Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 25/6, ngày làm việc thứ ba trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 6 Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu (GEF6) tại Đà Nẵng tiếp diễn Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54 và có 15 sự kiện bên lề khác được tổ chức trong khuôn khổ Kỳ họp về các chủ đề như kinh tế tuần hoàn; hành động giảm chặt phá rừng; bảo tồn đa dạng sinh học; sản xuất lúa gạo bền vững; công nghiệp sinh thái; xây dựng khả năng chống chịu của đất khô cằn; các vấn đề chính sách về hóa chất và chất thải; các chương trình tài trợ nhỏ...

Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54 diễn ra trong ba ngày (từ ngày 24-26/6), nhằm xem xét chính sách đồng tài trợ được cập nhật; tăng cường sự hợp tác của GEF; Quy tắc cho Hệ thống phân bổ tài nguyên minh bạch (STAR) cho GEF chu kỳ 7; kế hoạch và ngân sách trong năm 2019 của GEF; chương trình làm việc; thỏa thuận thực hiện Chương trình tài trợ nhỏ cho GEF chu kỳ 7 và các thỏa thuận thực hiện Chương trình hỗ trợ quốc gia cho GEF chu kỳ 7.

[Hơn 1.500 đại biểu tham dự kỳ họp Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6]

Trong ngày 25/6, một số sự kiện bên lề do các tổ chức quốc tế cũng như trong nước được tổ chức như lợi ích môi trường toàn cầu: Kinh tế tuần hoàn có thể làm được gì? Huy động đầu tư để nhân rộng lợi ích môi trường toàn cầu: Kinh nghiệm từ các Ngân hàng phát triển đa phương (MDBs); các giải pháp dựa vào tự nhiên - Kinh nghiệm của GEF và đổi mới dựa vào tự nhiên và các cách tiếp cận tổng hợp để ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên; giảm chặt phá rừng từ chuỗi cung cấp hàng hóa - Từ cam kết đến hành động, kinh nghiệm từ Hợp tác tăng trưởng hàng hóa GEF; xây dựng mối quan hệ đối tác với người bản địa để sử dụng bền vững đa dạng sinh học của thế giới; hợp tác nhiều bên để đảm bảo cảnh quan lúa gạo tổng hợp; cách tiếp cận tích hợp: chúng ta biết gì và đi đâu?; Khởi động về giới và các khóa đào tạo trực tuyến về môi trường; phát triển công nghiệp bền vững ở Việt Nam: Ý tưởng khu công nghiệp sinh thái; xây dựng khả năng chống chịu của đất khô cằn thông qua Land Degradation Neutrality (LDN); tài trợ nhỏ, ảnh hưởng lớn; Bảo tồn đất ngập nước Pantanal; tích hợp đa dạng sinh học trong ngành nông nghiệp; chương trình cảnh quan bền vững khu vực Amazon; khởi động mô hình học trực tuyến của GEF.

Ngày làm việc thứ 4 (26/6) của GEF 6 sẽ diễn ra một số sự kiện bên lề do Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chủ trì, bao gồm chương trình chung tay bảo vệ đại dương; quản lý rác thải nhựa đại dương; bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch bền vững; và thành tựu và định hướng hợp tác Việt Nam - GEF: Hợp tác cho mục tiêu tăng trưởng bền vững./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)