[Photo] 53 năm thành lập ASEAN: Vì một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết

Chính thức trở thành Cộng đồng ASEAN từ ngày 31/12/2015, hiện ASEAN đang chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng một Cộng đồng “hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm."
(TTXVN/Vietnam+)