[Photo] Đặc sản na Chi Lăng của Lạng Sơn vào mùa thu hoạch

Năm 2022, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) có khoảng 2.300ha trồng na cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 20.000 tấn, giá trị kinh tế đạt khoảng 700 tỷ đồng.
(TTXVN/Vietnam+)