[Photo] Thành phố Hà Nội vẫn còn 33 điểm đen ùn tắc giao thông

Trong năm 2019, Hà Nội đã giảm thiểu và xóa được 10 điểm đen nhưng lại xuất hiện thêm 10 điểm đen ùn tắc giao thông mới, nên Hà Nội vẫn còn tồn tại 33 điểm đen về ùn tắc giao thông.
(TTXVN/Vietnam+)