Sau hai lan giam, xang RON95-III con 20.445 dong moi lit hinh anh 1Một trong những điểm bán xăng dầu của Petrolimex chuẩn bị niêm yết giá mới. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, kể từ 15 giờ ngày 31/10, giá xăng dầu trong nước sẽ điều chỉnh sau khi áp dụng quỹ bình ổn (BOG).

Cụ thể, mặt hàng xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít; Xăng E5 RON92 giảm 218 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 121 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S giảm 299 đồng/kg.

[Đồng loạt giảm, giá xăng RON95-III xuống còn 20.795 đồng mỗi lít]

Liên quan đến quỹ bình ổn (BOG), theo quyết định này, mức trích lập đối với xăng E5 RON92 và dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 là 300 đồng/lít. Trong khi dầu hỏa trích lập là 200 đồng/lít, dầu mazút là 700/kg.

Trong khi đó, liên bộ yêu cầu không chi quỹ bình ổn giá đối với các loại xăng dầu.

Như vậy, sau khi trích lập BOG, giá xăng RON95-III có mức trần mới là 20.445 đồng/lít; Xăng E5RON92 cao nhất là 19.252 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel 0.05S là 16.057 đồng/lít; Dầu hỏa là 15.137 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S là 12.517 đồng/kg.

Lần điều chỉnh gần đây nhất vào 15 giờ ngày 16/10, xăng RON95-III giảm 271 đồng/lít; Xăng E5 RON92 giảm 310 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 415 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 528 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S giảm 2.103 đồng/kg.

Cũng trong lần này, mức trích lập đối với xăng E5 RON92 là 100 đồng/lít, xăng RON95 và các loại dầu là 300 đồng/lít. Tuy nhiên, tăng mức trích lập Quỹ bình ổn đối với dầu mazút từ 300 đồng/kg lên 900 đồng/kg.

Trong khi đó, mức chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng RON95 điều chỉnh từ 500 đồng/lít xuống 200 đồng/lít, đồng thời dừng chi sử dụng đối với các mặt hàng còn lại.

- Biểu đồ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước thời gian gần đây:

Đức Duy (Vietnam+)