Sáng 22/5, trao đổi bên lề Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã có ý kiến liên quan đến việc Hội đồng Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, chức danh cán bộ Nhà nước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh do dân bầu, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ; hiệu trưởng là chức danh trong đơn vị sự nghiệp.

“Hiện chưa có quy định về việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học và từ trước đến nay cũng chưa có tiền lệ về việc này,” Bộ trưởng Nội vụ khẳng định.

Nhấn mạnh việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể tham gia vào Hội đồng trường, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ xem xét lại đầy đủ thông tin về việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, theo quan điểm của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, cần xem xét kỹ lưỡng quy định luật pháp về việc lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước có tham gia kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp hay không?

[Bà Huỳnh Thị Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước]

“Nếu tham gia giảng dạy, truyền bá kinh nghiệm quản lý Nhà nước, hết sức hoan nghênh. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có khối lượng công việc lớn, phức tạp nên nếu kiêm nhiệm thêm công việc, tôi cho rằng không nên,” đại biểu Dương Trung Quốc nêu rõ.

Cũng theo ông Dương Trung Quốc, với việc kiêm nhiệm hai vị trí quan trọng cùng một lúc, một người khó có thể hoàn thành tốt cả hai vị trí công việc. “Có thể, đây là giải pháp tình thế, nhưng không nên một người, một lúc làm hai việc quan trọng khác nhau”, ông Dương Trung Quốc lưu ý.

Trường Đại học Hạ Long (Ha Long University) là trường công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Trường được thành lập theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hạ Long trên cơ sở sáp nhập hai trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 18/5 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)