TP.HCM thong qua nhieu nghi quyet co tac dong lon den kinh te-xa hoi hinh anh 1Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 9/12, Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc sau 2,5 ngày làm việc. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết Kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân thành phố, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 25 nghị quyết, trong đó có 13 nghị quyết về kinh tế-ngân sách, 3 nghị quyết về cơ chế-chính sách, 3 nghị quyết về giáo dục, 2 nghị quyết về quy hoạch đô thị và 4 nghị quyết về các vấn đề quan trọng khác.

[Kỳ họp HĐND Thành phố Hồ Chí Minh: Thảo luận một số vấn đề cấp bách]

Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân thành phố trong nhiều năm tới.

Theo lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố, để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị từng tập thể, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai và phối hợp thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đã được thông qua tại Kỳ họp một cách nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao.

Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của thành phố trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội với các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện có hiệu quả các kịch bản về tăng trưởng để có giải pháp thiết thực, hiệu quả bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, với mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 từ 6%-6,5%.

Ủy ban Nhân dân thành phố cần đẩy mạnh thực hiện Chủ đề năm 2022, nhằm tạo môi trường, điều kiện thu hút các đối tác chiến lược, tiềm năng vào thành phố; quan tâm các nội dung thực hiện kiểm tra, thanh tra các nguồn quỹ theo quy định, đảm bảo Luật Ngân sách Nhà nước; các nội dung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU về tập trung đầu tư hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; tăng cường giám sát các vụ việc tồn tại, kéo dài để kịp thời đề xuất, kiến nghị Thành ủy lãnh đạo xử lý dứt điểm nhằm phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm như kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

TP.HCM thong qua nhieu nghi quyet co tac dong lon den kinh te-xa hoi hinh anh 2Hòa thượng Thích Minh Thành, đại biểu HĐND Thành phố góp ý về Nghị quyết Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cần tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội để đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng để hỗ trợ nhân dân và doanh nghiệp, chính quyền thành phố cần tập trung công tác cải cách hành chính, cụ thể hóa các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với các dự án đầu tư mới, dự án tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng, hoàn thành đề án đô thị thông minh để sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành quản lý Nhà nước; đầu tư hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh của thành phố.

Đồng thời, thành phố tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân, nhất là những người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19; bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự-an toàn xã hội….

Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng đối với công tác phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2022 và 5 năm tới.

Đó là Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2020, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2021, dự toán ngân sách 2022; Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội Thành phố năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Thành phố giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, điều chỉnh hệ số giá đất năm 2022; Nghị quyết hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh…

Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X và ban hành Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)