Tân Hoa xã dẫn nguồn tin của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc ngày 1/5 cho biết trong vòng 1 tuần (từ 16 giờ ngày 24/4 đến 16 giờ ngày 1/5), số ca nhiễm mới cúm gia cầm H7N9 trên toàn Trung Quốc là 19 người.

[Lại phát hiện trường hợp mới nhiễm cúm H7N9 ở TQ]

Như vậy tính đến nay, tổng số ca nhiễm cúm H7N9 tại Trung Quốc đã tăng lên 127 trường hợp, trong đó 26 người đã tử vong, 26 người bình phục hoàn toàn, số còn lại tiếp tục được theo dõi điều trị.

Số trường hợp nhiễm H7N9 đã xuất hiện tại 39 khu vực và thành phố cấp địa khu thuộc 10 tỉnh, thành trên cả nước, gồm Bắc Kinh (1), Thượng Hải (33), Giang Tô (27), Chiết Giang (46), An Huy (4), Phúc Kiến (3), Giang Tô (5), Sơn Đông (2), Hà Nam (4), Hồ Nam (2)./.

(Vietnam+)