[Video] Bốn lý do khiến Hà Nội kiểm soát tốt đại dịch COVID-19

Sự hiểu biết phòng chống dịch bệnh, đặc điểm tính cách người dân Hà Nội là việc góp phần hạn chế lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Sự hiểu biết phòng chống dịch bệnh, đặc điểm tính cách người dân Hà Nội là việc góp phần hạn chế lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)