35 nam doi moi: Kinh te tang truong, dat nuoc vung buoc phat trien hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đánh giá về thành tựu 35 năm đổi mới, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhận định: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới...”./.

(TTXVN/Vietnam+)