60 trieu co phan cua Cong ty Chung khoan Everest niem yet tren HNX hinh anh 1Mã EVS là công ty chứng khoán thứ 12 niêm yết trên HNX, ngày 28/6. (Ảnh: HNX/Vietnam+)

Ngày 26/6, 60 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest, mã EVS khai trương giao dịch và là công ty chứng khoán thứ 12 niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với giá tham chiếu 10.700 đồng/cổ phiếu.

[Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, CPI tháng Sáu giảm 0,09%]

Công ty Chứng khoán Everest tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương, được thành lập năm 2006.

Đến năm 2018, Công ty đổi tên thành Chứng khoán Everest đồng thời thay đổi bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với tên mới.

Hiện, Công ty kinh doanh chính trong các lĩnh vực môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, trong đó doanh thu đến từ hoạt động hỗ trợ tài chính thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu./.

60 trieu co phan cua Cong ty Chung khoan Everest niem yet tren HNX hinh anh 2(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Linh Chi (Vietnam+)