Cap chung chi cho hon 1 trieu hecta rung san xuat, phong ho hinh anh 1Ảnh chỉ có tính chất minh hoa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, trong đó đặt mục tiêu từ nay tới năm 2030 sẽ xây dựng và cấp chứng chỉ rừng cho hơn 1 triệu hécta rừng trồng sản xuất, phòng hộ.

Đề án này nhằm mục tiêu quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp.

Ngoài ra, đề án sẽ tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vững, đáp ứng tối thiểu khoảng 80% cho nhu cầu sản xuất sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu; nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành lâm nghiệp.

Đề án cũng định hướng toàn bộ các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hiện đang quản lý hơn 7,2 triệu ha rừng sẽ hoàn thành việc xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.

Bên cạnh đó, đề án sẽ công nhận nhiều loại chứng chỉ rừng hợp pháp của các tổ chức chứng chỉ rừng thế giới trong hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam; duy trì toàn bộ diện tích rừng hiện đã được cấp chứng chỉ là 235.000 ha (trong đó có 88.000 ha rừng tự nhiên; 147.000 ha rừng trồng).

[Rừng, đất rừng tại Đắk Lắk bị lấn chiếm trái phép ngày càng nhiều]

Theo kế hoạch, giai đoạn từ năm 2018-2020, cả nước sẽ xây dựng và tổ chức cấp chứng chỉ rừng cho 300.000 ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và ban quản lý rừng phòng hộ.

Giai đoạn từ năm 2020-2030 sẽ xây dựng và tổ chức cấp chứng chỉ rừng cho 1.000.000 ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và ban quản lý rừng phòng hộ.

Để triển khai các mục tiêu và định hướng trên, Đề án đặt ra nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp luật, tài liệu hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; xây dựng mô hình quản lý rừng bền vững hướng tới cấp chứng chỉ rừng tại một số địa phương; triển khai thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án này./.

Hùng Võ (Vietnam+)