Chủ đề: FIFA World Cup 2010

Thắp lên niềm tin châu Á World Cup 2010

Thắp lên niềm tin châu Á

Hàn Quốc đã bị loại, nhưng vẫn còn Nhật Bản, tối nay, cả châu Á hy vọng các Samurai xanh sẽ thắp lên niềm tin châu Á khi tiếp Paraguay.