Co hoi tro thanh lanh dao tien phong cung ngan hang VietinBank hinh anh 1Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)

Nhằm tìm kiếm những nhân tố mới, những tài năng trẻ (quản trị viên) xuất sắc, có đam mê, nhiệt huyết và tố chất để trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai, VietinBank triển khai chương trình “Lãnh đạo tiên phong VietinBank năm 2018 - VietinBank Future Leaders 2018”.

[VietinBank triển khai sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu]

Chương trình “Lãnh đạo tiên phong VietinBank năm 2018 - VietinBank Future Leaders 2018” là chương trình phát triển lãnh đạo trẻ dành cho Khối bán lẻ - VietinBank với lộ trình bài bản kéo dài 38 tháng.

Chương trình kết hợp nhiều phương pháp đào tạo như: Đào tạo trong công việc, thử thách, luân chuyển qua các phòng ban đơn vị, đào tạo trực tiếp, trực tuyến… nhằm giúp các quản trị viên có một hệ thống kiến thức, kỹ năng hoàn chỉnh, đáp ứng các năng lực cốt lõi để trở thành lãnh đạo tương lai của VietinBank.

Không chỉ được học hỏi kiến thức, đào tạo rèn luyện và bồi dưỡng kỹ năng, các quản trị viên còn được trực tiếp tiếp thu kinh nghiệm từ các lãnh đạo cấp cao, cấp trung, cán bộ quản lý của VietinBank và được hưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn ngay khi bắt đầu và các quyền lợi khác dành cho nhân viên VietinBank.

Ngoài ra, các quản trị viên tham gia sẽ được tư vấn, hoạch định một lộ trình công danh rõ ràng, cụ thể. Đặc biệt, những quản trị viên xuất sắc có cơ hội được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý tại chi nhánh hoặc trụ sở chính sau khi kết thúc chương trình, ngay khi có vị trí trống phù hợp.

Năm 2018, VietinBank dự kiến tuyển chọn thêm 25 quản trị viên. Chương trình “Lãnh đạo tiên phong VietinBank năm 2018 - VietinBank Future Leaders 2018” hứa hẹn sẽ được nhân rộng, tạo thế chủ động cho VietinBank trong việc tìm kiếm, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ kế cận, bổ sung nhân sự chủ chốt cho các đơn vị trên toàn hệ thống./.
Thu Hương (Vietnam+)