(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Khoảng 3 thập kỷ trở lại đây, mô hình đặc khu kinh tế ngày càng được các quốc gia quan tâm, cho đến năm 2016, đã có 4.500 đặc khu kinh tế được xây dựng tại 740 quốc gia./.